Ledige Stillinger

Vi ser etter deg som er faglig dyktig, analytisk, selvstendig, nøyaktig og strukturert. Du er god til å samarbeide og kommunisere med alle deler av organisasjonen, både skriftlig og muntlig. Du liker å jobbe med en kombinasjon av periodisk rapportering, analyser og utviklingsoppgaver.

God økonomiforståelse er viktig for å lykkes i byggebransjen, og vi ønsker nå å styrke organisasjonen med en dyktig business controller.

Til denne stillingen ser vi etter deg som har noen års erfaring som controller i prosjektbasert virksomhet, fortrinnsvis innen entreprenørbransjen. Du vil inngå i et spennende og dynamisk økonomimiljø som jobber lokalt inn mot prosjekt og avdeling, og vil samtidig være en del av Veidekkes øvrige controllernettverk. Som business controller vil du også få en sentral rolle i utviklingen og implementeringen av nye IT-løsninger som er et viktig pågående arbeid og satsingsområde for Grande og Veidekke i tiden som kommer.

Grande Entreprenør har kontor på Verdal, som vil være fast arbeidssted. Noe reisevirksomhet ut til våre byggeprosjekter samt inn til Veidekkes hovedkontor på Sluppen/ Trondheim må påregnes.

Ansvarsområder

Støtte våre byggeprosjekter innen økonomisk styring og kontroll
Bistå prosjektene i usikkerhetsstyring av tilbud og i prosjekter i gjennomføring
Bidra til å sikre god økonomistyring i resultatenheten
Oppgaver knyttet til økonomisk rapportering, budsjett, prognoser, likviditetsoppfølging, analyser mv.
Opplæring og støtte til prosjektpersonell for å videreutvikle økonomiforståelse
Gjennomføre økonomiske analyser og gi beslutningsstøtte til ledere
Bidra i utviklingen og implementeringen av nye IT-løsninger som er under utvikling

Kvalifikasjoner

Økonom eller ingeniør, fortrinnsvis med utdanning på masternivå. Relevant erfaring kan erstatte manglende formalkompetanse.
Minst 3 års erfaring fra prosjektøkonomi/økonomistyring/controlling i entreprenørbransjen eller annen prosjektbasert virksomhet
Høy kompetanse på Excel, Powerpoint, Power BI, og gjerne også andre IT-verktøy
Kunnskap om og interesse for IT-løsninger i prosjektbasert virksomhet og økonomistyring
God til å sammenstille informasjon for rapporterings- og presentasjonsformål

Stillingen rapporterer til daglig leder i bedriften, men vil i tillegg være faglig tilknyttet økonomisjef i Veidekke Trøndelag.

Profil

Vi ser etter deg som er faglig dyktig, analytisk, selvstendig, nøyaktig og strukturert. Du er god til å samarbeide og kommunisere med alle deler av organisasjonen, både skriftlig og muntlig. Du liker å jobbe med en kombinasjon av periodisk rapportering, analyser og utviklingsoppgaver.

I tillegg har du

Stå-på-vilje og gjennomføringsevne, men du er tålmodig og tenker langsiktig
Evne til å jobbe under tidspress og levere som avtalt
Interesse for utvikling og anvendelse av IT-verktøy som forbedrer arbeidsprosesser
Interesse for byggvirksomhet og entreprenørbransjen

Vi tilbyr

Varierte utfordringer i en stor organisasjon med et faglig sterkt økonomimiljø
Utviklingsmuligheter over tid internt i Grande Entreprenør samt Veidekke konsernet
Arbeid tett sammen med ledelsen i våre avdelinger og våre prosjekter/prosjektledelsen
Markedsmessig lønn o. a. vilkår

Kontakt

Økonomisjef

Camilla Alden

920 60 699

Daglig leder

Morten Hynne

95248541

HR-leder

Nina Stensland Melbye

95177863

Søknadsfrist: 08.01.2023